Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

  • Presidente: D. Xosé Filgueira Fernández (Noia- A coruña)
  • Vicepresidente: D. Jesús Fuentes Otero ( Betanzos- A Coruña)
  • Secretario: D. Mano0el Anxo Filgueira Garcia  ( Noia – A Coruña)
  • Tesoureiro Dña. Sara Tejón Viñambres ( El Bierzo-León)

Vogais:

  • Obras: D. Alejandro Soto (Zaragoza
  • Mantenemento: Carlos Garcia ( Vallodolid)
  • Xuventude: Victor Marzol
  • Rel. Institucionais: D. Jesús Real Sierto ( Ferrol- A Coruña)
  • Actividades/Vestuario: Carmen Peinó Lage  (Ortigueira- A Coruña)