Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

  • Presidente: D. Xosé Filgueira Fernández (Noia- A coruña)
  • Vicepresidente: D. Jesús Fuentes Otero ( Betanzos- A Coruña)
  • Secretario: D. Luis Rodriguez Perez ( Castrelo de Miño-Ourense)
  • Tesoureiro D. José LuísSanchez ( Requena-Valencia)

Vogais:

  • Obras: D. Alejandro Soto (Zaragoza
  • Mantenemento: Carlos Garcia ( Vallodolid)
  • Actividades: D. Francisco González Yuste (Castellón)
  • Xuventude: Victor Marzol
  • Rel. Institucionais: Manoel Anxo Filgueira Garcia ( Noia- Acoruña)
  • Actividades/Vestuario: Carmen Peinó Lage  (Ortigueira- A Coruña)