Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

COMPLEXO SOCIAL «O FAIADO»

A necesidade de dotar  a entidade,  dunha zoa destinada a ralizaciòn de  actividades sociais e de lecer, fixo que o ano 2005, solicitasemos un local, no que foràn as antigas instalacions do Reximento de Infanteria Tetuan XIV, hoxe desamanteladas e propiedade do Concello de Castellòn, as que  acollen  multiples servizos coma a Policia Local, Bombeiros, Policia Autonomica, SAMUR,  museo de Historia Militar, asi coma diversas ONGS e Centros Culturais, coma  a casa de Andalucia e de Asturias, e por elo que  decidimos embarcar nesta nova andaina, solicitando un local para levar a diante este novo proxecto,  hoxe xa case rematado, non sin moitos atrancos,  e sacrificios persoanais  de socios que colaboraròn co seu traballo , ase coma as diversas axudas economicas que a Xunta de Galicia atraves da Secretarìa Xeral de Emigraciòn nos veu concedendo estos ùltimos anos,  as novas intalacions sociais  «O FAIADO», xa en funcionamento, inda que pendente da sùa inauguraciòn oficial, no que consideramos un pulo cuantitavivo e cualitativo no futuro da nosa entidade, coincidindo co gallo da celebraciòn do 75º aniversario da creaciòn do primeiro Centro Galego en Castellòn.

Inda que  todos estes anos, viñemos desenvolvendo  algunhas das actividades  o aire libre, (Magosto, Dia de Galicia, San Xoan, Festa do Pulpo, etc), o dispoñer dun local privado,  dotado de aseos, cociña,  barra, utillaxe e mobiliario,  posibilita poder  realizar multiples eventos  sociais, os que hoxe en dìa, quedaban suxeitos,  ben o espazo ou o aluguer de locais provisionais, este novo local, ase coma as diversas instalacions que compoñen o complexo, piñeiral, pista tenis, futbol saa, baloncesto, xogos, ase como a dispoñibilidade  de multiples aparcadoiros,  fai que os asociados dispoñan dun  lugar onde poder celebrar acontecementos  particulares (bautizos, comunions, festas privadas etc), así coma incrementar a oferta  social  da entidade, fornecendo a convivencia das familias con xuntanzas e actividades diversas.