Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

A nosa entidade, coma ven sendo tradicional, sumase os milleiros de actos que co gallo da celebración do Día das Letras Galegas celebranse na Galicia Territorial, mais coma non na Galicia Universal, na que os homes e mulleres que coma sementeira expallada polo mundo, levamos a  Terra e à lingua n0  corazón. A nosa entidade chegado o mes de Maio ve programar diversas actos e actividades na conmemoración dista data, i en homenaxe a figura elexida pola RALG.

A patria son os paxaros e as formigas.

Son as sementeiras na terra e máis no mar.

A Patria é a nosa lingua, que florece nos recantos do mundo»

Antón Aviles de Taramancos