Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

 

A necesidade de aunar esforzos, actividades, e traballar todos xuntos, fixo que o ano 2007 poidesemos crear a FEDERACION DE CASAS E CENTROS REXIONAIS DE ESPAÑA EN CASTELLÓN, a cal quedou contituida polas seguintes asociacions CENTRO ARAGONES, CENTRO ASTURIANO, CENTRO ANDALUZ, CENTRO CASTILLA LA MANCHA, CASA DE LA REGION DE MURCIA e CENTRO GALEGO «O ATURUXO»,  ostentando  a Presidencia da misma D. Antonio Lazaro, pertecente o centro Aragones  e coma Secretario D. Xosé Filgueira do Centro Galego, correspondendolle as vocalias os representantes das restantes casas.

No ano 2010 creouse no intre da federación a Secciòn  Xuvenil, co fin de xunguir os mozos e mozas das distintas asociaciòns na realización de actividades conxuntas.