Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

Facerse socio da entidade e tan sinxelo como achegarte pola sede social e rechear a folla de inscripción cos teus datos e o núm da conta para a domicialiación das cotas

¿quen e socio?

A persoa que conste en primeirolugar na ficha de insripción sera considerada socio de numero, o restante dos compoñentes familiares terán a consideración de socios familiares cos mismos dereitos co socio de número,  non sendo o dereito   de  voto e asitencias as asembleas xerales.

¿teño que ser galego?

A nosa entidade, esta aberta a todalas persoas, independentemente da súa orixe, e que desexen compartir con nós a cultura e  as tradicions de Galicia.

¿os fillos son socios?

Terán a consideración de socios familiares mentras non teñan cumpridos os 18 anos, esceptuando aqueles que vivindo no mesmo docimicilio atopense cursando estudos, o cal manterán ese dereito ata cumpridos os 24 anos.

¿canto son as cotas?

Unha única cota de inscripción de 9€ e 6€ mensuais que sera pagadeira en periodos trimestrais.


FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO


ESTATUTOS GALEGO MODIFICACIONS .doc

PREME NOS ENLACES PARA DESCARGAR A FOLLA DE INSCRIPCIÓN OU OS ESTATUTOS.