Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

Facerse socio da entidade e tan sinxelo como achegarte pola sede social e rechear a folla de inscripción cos teus datos e o núm da conta para a domicialiación das cotas

¿quen e socio?

A persoa que conste no  primeiro lugar na ficha de insripción, sera considerada socio de numero, o restante dos compoñentes familiares terán a consideración de socios familiares, cos mismos dereitos do socio de número,  non asi,  o dereito  de  voto e asitencias as asembleas xerales.

¿teño que ser galego?

A nosa entidade, esta aberta a todalas persoas, independentemente da súa orixe, e que desexen compartir con nós, a cultura e  as tradicions de Galicia.

¿os fillos son socios?

Terán a consideración de socios familiares mentras non teñan cumpridos os 18 anos, esceptuando aqueles, que convivindo no mesmo docimicilio, atopense cursando estudos, manterán ese dereito ata cumpridos os 24 anos.

¿canto son as cotas?

Unha única cota de inscripción de 9€ e 6€ mensuais, que sera pagadeira en periodos trimestrais.


FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO


ESTATUTOS GALEGO MODIFICACIONS .doc

PREME NOS ENLACES PARA DESCARGAR A FOLLA DE INSCRIPCIÓN OU OS ESTATUTOS.