Centro Galego de Castelló "O Aturuxo"

Escudo


Segundo os estatutos son fins do Centro Gallego de Castelló “O Aturuxo”:

  • Promover e difundir todos os valores de Galicia, a súa personalidade, a súa arte, a súa lingua, as súas distintas manifestacións culturais e as súas tradicións e costumes populares.
  • Fomentar o coñecemento de todos estes aspectos por outros pobos e ser expoñente dos mesmos na provincia de Castellón de la Plana, e nos pobos do seu entorno.
  • Servir de encontro entre os seus socios, establecendo e fomentando entre eles relacións de cordialidade e amizade.
  • Fomentar a participación dos socios nas súas diversas actividades, estimulando a cooperación de todos para conseguir os seus fins.

ESTATUTOS CENTRO GALEGO

ESTATUTOS CENTRO GALEGO